AKTUALITY

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

logoweb500Dňa 17.12.2018 boli podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019-2020 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

KZ VS na rok 2019

 

pdf

INFO

O Z N A M !!!

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

Správa zo  zahraničnej pracovnej  cesty

Konanej  v dňoch 10. až 14. decembra v Bruseli

Na pracovnej ceste  sa zúčastnili  Mgr. Miroslav  Harvan  (viceprezident  OZH)  a Peter  Križanský (ŠOP-IBP OZH). Účelom pracovnej  cesty  bola  účasť OZH na   Firefighters Network Meeting (stretnutie odborových  zväzov hasičov EU). Finančne bola  účasť  hradená  z prostriedkov EPSU (Európska odborová konfederácia  verejnoprospešných  služieb (cesta a ubytovanie)). Predmetom stretnutia bola  návšteva  Hasičskej školy  blízko Bruselu (P.I.V.O.). Škola  je  zameraná  na prípravu  uchádzačov  o prácu hasiča, policajta  ako aj  na  zdokonaľovaciu  prípravu  hasičov.  V prijímacom konaní  sa  skúma  zdravotná spôsobilosť, fyzická  zdatnosť a manuálna  zručnosť.  Protiplynový  výcvik sa   vykonáva  v hale, ktorá sa  zadymí  aj je  v nej vybudovaný  labyrint  zodpovedajúci  skutočným priestorom (byt,  kaviareň, nákupná  galéria  a pod. )  na  fyzickú zdatnosť  je  v inej hale  vybudovaná  prekážková dráha s preliezkami, potrubiami a pod. na  dvore  je  množstvo  kontajenerov, kde sa dajú simulovať  rôzne javy  pri požiaroch.  Ďalej sa na  dvore nachádza  polygon na simuláciu  požiaru  čerpacej  stanice  s vozidlom; plynové rozvody,  dopravná  nehoda  električky  s autom a veľký  „ohňový dom“.

 

Druhý deň (13. 12)  prebiehal seminár, ktorý sa  venoval   ohrozeniam karcinogénnymi látkami  garant  ETUI (Európsky inštitút  vzdelávania odborárov) pri skúmaní  sa došlo k zaujímavým  zisteniam (praním sa  odstráni  len 20 % karcinogénov  zo  zásahového odevu; iná možnosť  pranie  v ozóne rozkladá síce  100% karcinogénov ale  vážne  degraduje materiál odevu, tak že po 50 praniach  stráca  akúkoľvek  mechanickú  pevnosť; riešením sa  javí  praní v tekutom CO2  ktorý nielen  rozloží karcinogény ale  aj   vykoná  dezinfekciu  odevu  bohužiaľ  existujú len tri  práčky  na svete  a sú technologicky  mimoriadne náročné). 

V otázke  pracovného  času  Európska komisia odmietla  akékoľvek zmeny  z dôvodu  revízie smernice  v roku 2016.

Kolegovia  z Veľkej  Británie   rozoberali  požiar  vežiaku v Londýne pri  ktorom zahynulo  72  ľudí  a viac  ako sto bolo  zranených.  Požiar  zapríčinila  chladnička  v jedno z bytov, ktorý sa potom  rozšíril po  horľavom  zateplení  fasády. ( V Británii  neexistuje  štátny  požiarny  dozor  a všetko  vykonávajú  súkromné  osoby). Zástupcovia  OZH poskytli  členom  FBU (GB) právne predpisy  na úseku ochrany pred požiarmi.

Nákady OZH   činili  diéty   pre  účastníkov

<<<

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539

FOTOGALÉRIA

logo HaZZ

logo mvsr

logooshcr

logopsi

kozlogo