KOZ SR: Snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch

 

Stále častejšie sa vo verejnosti, nielen na Slovensku, diskutuje ako o povinnom očkovaní na pracovisku, tak aj o možnosti zamestnávateľov zisťovať, v akom „režime“ je zamestnanec (očkovaný, testovaný, prekonaný alebo nič z toho) za účelom efektívnejšej organizácie práce a vyššej ochrany zamestnancov pred možným vystavením sa riziku nákazy vírusom. Na KOZ SR sa tak prostredníctvom členských odborových zväzov obracajú tisícky zamestnancov s otázkou, či je vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov a nariaďovanie testovať sa v súlade s právnymi predpismi. KOZ SR upozorňuje, že snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch a akékoľvek úsilie o úpravu pracovného práva by bolo v rozpore s Ústavou SR.

Požiadavka zamestnávateľov mať možnosť vyžadovať od zamestnancov informácie o očkovaní, prípadne preukázať sa negatívnym výsledkom testu zo strany zamestnanca nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Rovnako zamestnávateľ nemá oprávnenie získavať a spracúvať údaje o očkovaní zamestnanca, nemá právo zisťovať údaje o jeho zdravotnom stave a sankcionovať ho za nepredloženie výsledkov akéhokoľvek lekárskeho vyšetrenia.

Ak je zamestnanec spôsobilý na výkon práce, zamestnávateľ nedisponuje takým právnym prostriedkom, ktorým by mu, či už zaočkovanému alebo nezaočkovanému, obmedzil alebo zakázal vstup na pracovisko.

Ani z platných ustanovení Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nevyplýva zamestnávateľovi možnosť aplikovať do praxe povinné testovanie na ochorenie COVID-19.

Navyše, aj na základe dostupných medicínskych informácií a aj posledných vyjadrení bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho, že očkovaní jedinci sú rovnakými potenciálnymi prenášačmi Covid-19 ako neočkovaní, vyznieva požiadavka zástupcov zamestnávateľov – mať v rukách možnosť vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania, ako neopodstatnená.

KOZ SR preto nesúhlasí s požiadavkou zamestnávateľov, považuje ju za neodôvodnenú segregáciu zamestnancov. Bolo by veľmi žiadúce, aby kompetentní odborníci posúdili medicínske hľadisko šírenia koronavírusu ako očkovanými, tak aj neočkovanými zamestnancami, aby sme tak predišli obmedzovaniu postavenia a práv zamestnancov v akomkoľvek pracovnom pomere.

KOZ SR zároveň vyzýva všetkých zamestnancov, aby na svojich pracoviskách, ako aj v súkromí, naďalej dôkladne dodržiavali zvýšenú pozornosť hygienickej prevencii v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu.

 

 

 

 

Bratislava, 12.10.2021

Kontakt: Martina Nemethová, hovorkyňa KOZ SR

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421/911/110616

Informácia zo zasadania Prezídia OZH konaného v dňoch 20. až 22.9.2021.

            Prezídium OZH na svojom zasadnutí schválilo návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2022, návrh Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

            Prezídium OZH schválilo návrh dokumentov Odborového zväzu hasičov na rokovanie zjazdu OZH.

            V dôsledku epidemiologickej situácie a obmedzení s tým súvisiacich prezídium rozhodlo, že nasledujúci VI. zjazd OZH sa neuskutoční v plánovanom decembrovom termíne v roku 2021 a bude posunutý na najbližší možný termín v roku 2022.

List generálneho tajomníka Európskej federácie verejných služieb Jana Willem Goudriaana:

 

Európska federácia zväzov verejných služiebOdborom organizujúcim hasičov
Všetkým pridruženým odborom EPSU

Vážení kolegovia hasiči ,

V mene EPSU vyjadrujem našu solidaritu s hasičmi pri riešení rozsiahlych a dlhotrvajúcich lesných požiarov, ktoré teraz pustošia toľko krajín. Zvlášť v Albánsku, Grécku, Taliansku, Severnom Macedónsku a Turecku je ťažké kontrolovať požiare. To je veľmi nebezpečné pre hasičov, pracovníkov záchrannej služby a ďalších záchranárov, pre zdravotnícky personál, ako aj pre dobrovoľníkov a ľudí. Mnohí museli utiecť zo svojich domovov. Naše myšlienky sú s rodinami, priateľmi a kolegami hasičmi , ktorí prišli o život, a s tými, ktorí sú zranení. Naši kolegovia hasiči riskujú svoje životy, aby zachránili ľudí, domy, pracoviská a komunity podobne ako hasiči a ďalší pracovníci verejných služieb v Belgicku, Nemecku a ďalších krajinách, ktoré nedávno postihli extrémne zrážky a záplavy. Vzdávame úctu hasičom z iných krajín, ktoré pomáhajú pri likvidácii požiarov v rámci európskej reakcie na núdzové situácie.

Správy o solidarite odborom môžete adresovať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. V prípade, že adresu nebudete mať k dispozícii, pošleme ich ďalej.

Záplavy a extrémne lesné požiare sú v súlade so zisteniami najnovšej štúdie IPCC, Climate Change 2021: the Physical Science Basis, zverejnenej 9. augusta. Klimatické zmeny spôsobujú častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav a sucha, ako aj extrémnejšie zrážky a záplavy. EPSU tvrdila, že je potrebné investovať viac do zmierňovania, ako aj do adaptácie. Napríklad tu a v tejto nedávnej publikácii, v ktorej sa rieši situácia hasičov. A to prichádza v čase, keď mnoho verejných služieb stále trpí rokmi úsporných opatrení. Zelená a sociálna dohoda musí znamenať aj investície do verejných služieb, a nie novú vlnu úsporných opatrení. Ide o zásadnú zmenu našich ekonomík. Je to ústredný odkaz práce odborov vedúcej k COP26 asi 80 dní od 1. novembra. Vlády budú musieť prísť s národne určenými príspevkami, aby splnili Parížsku dohodu. Práve teraz to nevyzerá dobre a ak chceme zabrániť prehlbovaniu klimatickej krízy, je potrebné urobiť viac.

V solidarite,

Jan Willem Goudriaan
Generálny tajomník EPSU

Dňa  29. 3. 2021  prezident OZH Peter Šagát a ZIBP Peter  Križanský  jednali  s europoslancom  JUDr. Miroslavom Radačovským. Jednanie  sa  týkalo  otázok  novely  zákona  315/2001  o Hasičskom a záchrannom  zbore  v znení neskorších predpisov.  

HOT !!!!

vysluha

Využite výhody

Diners Club karty

pre členov OZ Hasičov

 Diners web

 

dalian logo web

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

 

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539