logoweb500 

Odborový zväz hasičov pozorne vníma problém podmienok výkonu štátnej služby a platov príslušníkov bezpečnostných zborov, nakoľko s rovnakým problémom dlhodobo bojujeme aj my v Hasičskom a záchrannom zbore. Odborový zväz hasičov sa pripája k výzve Vláde Slovenskej republiky na riešenie platovej situácie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a ďalších zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zároveň týmto poukazuje, že príslušníci Hasičského a záchranného zboru sú dlhodobo na chvoste platového ohodnotenia aj keď sú vždy v prvej línii nech sa deje čokoľvek.

viac v sekcii stránky určenej len členom OZH

 

znakohzz

Dňa 22.12.2022 boli podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2023 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kolektívne zmluvy na rok 2023

V Bratislave 22.12.2022

                                                      

Mgr. Peter Šagát

prezident OZH

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539