Odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa je zástupcom všetkých zamestnancov a v ich mene vedie kolektívne vyjednávanie. Avšak iba svojim členom odborová organizácia poskytuje nadštandardný servis v podobe napríklad bezplatného právneho poradenstva, poprípade aj bezplatného právneho zastupovania v súdnych sporoch so zamestnávateľom, alebo sociálnej výpomoci v ťaživých životných situáciách. Svojim členstvom v odborovej organizácii zase zamestnanci vyjadrujú odborom podporu v ich činnosti a uľahčujú odborovej organizácii jej pozíciu vo vyjednávaní so zamestnávateľom.
Odborový zväz hasičov je členom Konfederácie odborových zväzov od jej vzniku, od roku 1990.
Ovplyvňujeme tvorbu zákonov, nariadení, pokynov.  Usilovali sme sa o zaradenie hasičov do služobného pomeru ( zákon 315/2001 Z.z.), do systému sociálneho zabezpečenia vojakov a policajtov ( zákon 328/2002 Z.z. )...
Vďaka členstvu v OZH môžete:
-    využívať právnu poradňu , konzultovať odvolanie proti rozhodnutiu služobného hodnotenia

-    využívať regionálne poradenstvo KOZ SR

-    byť úrazovo poistení ( poistená je činnosť poistených osôb, ktorá nastane v priebehu poistenia pri plnení služobných alebo pracovných úloh na pracovisku a mimo pracoviska a pri ostatných činnostiach, ktoré sú organizované HaZZ alebo OZH. Rozsah poistenia – smrť následkom úrazu =9958 EUR, - úraz + liečenie dlhšia ako 14 dní vyplatí poisťovňa % zo sumy 2489 EUR,  - trvalé následky vyplatí poisťovňa % zo sumy 2323 EUR)

-    byť poistený pri spoločných akciách organizovaných odborovou organizáciou( poistenými osobami sú všetci členovia OZH, manželky a deti členov OZH, ktorí sa zúčastnia rekreačného pobytu na odborovej rekreácii, prípadne aktivít organizovaných odborovým zväzom

-    mať informácie o tom čo sa deje aj čo sa pripravuje

-    ovplyvňovať jednanie o kolektívnej zmluve a príspevkoch zo Sociálneho fondu

-    byť zastúpený pri mzdovom vyjednávaní

Ak nás bude viac, môžeme viac dosiahnuť.

V jednote je sila.

Prezídium OZH

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539