koz 30Dňa 10.2.2021 sa konalo online rokovanie Snemu Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom.

Snem KOZ SR rokoval aj o podpore referenda o skrátení volebného obdobia a aktuálnej situácii v oblasti sociálneho dialógu.

KOZ SR má veľmi seriózny záujem o spoluprácu s vládou a napĺňanie sociálnej politiky, ktorá garantuje udržanie dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života a vyvážený sociálny dialóg.

Dôležitosť rovnocenného postavenia sociálnych partnerov, ako aj význam sociálneho dialógu základom pre zachovanie spoločenskej, ekonomickej a sociálnej stability vrátane sociálneho zmieru. V kritických situáciách, akou koronakríza bezpochyby je, sa ukazuje, aké dôležité je rešpektovať práva, zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

Žiaľ, vláda a poslanci NR SR neúctou, pohŕdaním sociálnymi partnermi, schválením viacerých antisociálnych noviel zákonov a nakoniec schválením poslednej novely Zákonníka práce vrátili Slovensko do 19. storočia, a to aj napriek tomu, že vyspelá Európa ide jednoznačným trendom podpory sociálnych benefitov pre zamestnancov, rozširovaním kolektívneho vyjednávania a zdôrazňovaním dôležitosti sociálneho dialógu ako stabilizačného mechanizmu pri obnove ekonomiky po koronakríze. Slovenskí zamestnanci prišli o automat na výpočet minimálnej mzdy, odpojili sa príplatky od minimálnej mzdy, znížili sa minimálne mzdové nároky, sťažilo sa pôsobenie odborov u zamestnávateľa, zrušilo sa rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zmenilo sa pôsobenie zástupcov zamestnancov v tripartite.

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a s ním spojené opatrenia nie je možné využiť žiaden z nástrojov odborov, ako sú napr. verejné protestné zhromaždenia na námestiach, protestné pochody, hodinové štrajky, či dokonca generálny štrajk. Preto členovia Snemu KOZ SR vidia jedinú možnosť, ako vyjadriť svoj nesúhlas s likvidáciou odborov a sociálneho dialógu na Slovensku zo strany vlády a parlamentu v podpore už ohlásenej občianskej petície za skrátenie volebného obdobia a následne v možnosti slobodne sa vyjadriť aj v požadovanom referende s cieľom ochrániť právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov. Podpora petície a vyjadrenie názoru v referende je jedným z občianskych práv a občania by mali toto svoje právo využiť.

V Bratislave 10.2.202

 

 

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539