OZH  spracoval pripomienky  základných  organizácií  k návrhu  zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa  zákon 315/2001 Z. z. o Hasičskom a  záchrannom zbore  v znení  neskorších predpisov. Pripomienky sa týkajú  oblastí:

- služobného času,

-vystrojovania,

-  vzniku a priebehu  služobného pomeru,

- rekondičného pobytu. 

Vážený pán prezident, 

na základe dnešného telefonátu si Vás dovoľujem požiadať o pripomienkovanie statusu, prípadne jeho schválenie. 

Pán europoslanec Vás bude zajtra kontaktovať osobne. 

Tešíme sa na spoluprácu. 

 

 

 

Vážení priatelia,

vo veci pracovného času hasičov a pripravovaných zmien v  novela zákona,  si Vám dovoľujem oznámiť, že sme s pánom  prezidentom OZH, Petrom Šagátom spojili sily.
Pokúsime sa spoločne vo veci postupovať a predovšetkým na základe Vašich podnetov návrh zákona pripomienkovať tak,
aby bol tento v čo najväčšom rozsahu zachovaný a súčasne rešpektoval  unijné právo. Zároveň by som rád poďakoval všetkým
hasičom, ktorí ma kontaktovali a aktívne so mnou a mojimi asistentkami komunikovali. Hasiči z celého Slovenska mi písali,
dotazovali sa a práve na základe ich pripomienok sa pokúsime spoločne zabojovať o zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých hasičov.  
Pán prezident vypracoval anketu, prosím, aby ste sa všetci zapojili a tak vyjadrili svoj názor. 

 

S úctou

Best regards

JUDr. Jana PAJTAŠOVÁ

Local assistant of Dr. Miroslav Radačovský, MEP

logoweb500Vážení členovia.
Dňa 3.3.2021 prebehla porada Prezídia OZH k aktuálnej situácii V HaZZ.
1. Informácie OZH k smernici EP a R č.2003/88 ES
2. Výkon služby na jednotkách HaZZ 24 / 12 hod.
3. Informácie k aktuálnej situácii v jednotlivých krajoch

Výsledkom rokovania je že OZH najneskôr do konca marca 2021 zverejní na svojom webovom sídle informácie OZH k danej problematike s odporúčaním pre svojich členov.

koz 30Dňa 10.2.2021 sa konalo online rokovanie Snemu Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom.

Snem KOZ SR rokoval aj o podpore referenda o skrátení volebného obdobia a aktuálnej situácii v oblasti sociálneho dialógu.

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539