logoweb500Vážení členovia.
Dňa 3.3.2021 prebehla porada Prezídia OZH k aktuálnej situácii V HaZZ.
1. Informácie OZH k smernici EP a R č.2003/88 ES
2. Výkon služby na jednotkách HaZZ 24 / 12 hod.
3. Informácie k aktuálnej situácii v jednotlivých krajoch

Výsledkom rokovania je že OZH najneskôr do konca marca 2021 zverejní na svojom webovom sídle informácie OZH k danej problematike s odporúčaním pre svojich členov.

koz 30Dňa 10.2.2021 sa konalo online rokovanie Snemu Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom.

Snem KOZ SR rokoval aj o podpore referenda o skrátení volebného obdobia a aktuálnej situácii v oblasti sociálneho dialógu.

Dňa  28. 12 2020 bola podpísaná  Kolektívna zmluva  vyššieho  stupňa  pre   príslušníkov  Hasičského a záchranného zboru a Kolektívna  zmluva pre  zamestnancov  vo verejnej  službe 

Kolegovia, odborári, hasiči, 
 
vzhľadom na množstvo emócií spojených s "REČAMI" o zmenách v sociálnom systém Vás chceme po stretnutí s Generálnym tajomníkom služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ubezpečiť, že 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako gestor osobitného systému sociálneho zabezpečenia nepripravuje žiadne zmeny tohto systému.
 
 
Mgr. Peter Šagát
 
 
 

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539