Vážené dámy, Vážení páni,

Dovoľujeme si zaslať aktuálnu ponuku produktov pre členov OZP.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (uni_credit_ozh_new1.pdf)Ponuka UNI CREDIT[ ]268 kB

Zväzový inšpektor BOZP pôsobí na základe ustanovení § 49 Zákonníka práce a ustanovení § 169 a nasledujúcich zákona č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v zmysle ustanovení zákona 124/2004 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj zákona 125/2004 o inšpekcii práce a nariadení vlády, ktorými sa ustanovujú podmienky v pracovnom prostredí a obmedzenia slúžiace na ochranu zamestnancov ( Napr. ochrane pred ionizujúcim žiarení, manipulácii s bremenami, ochrane pred poveternostnými vplyvmi ochrane pred teplom, chladom a pod.) zväzový inšpektor nie je uvoľnený na prácu.

V dňoch 11. až 13. decembra 2019 sa  ZIBP a viceprezident OZH zúčastnili  zasadnutia ETUI   (Európsky  vzdelávací inštitút), a zasadnutia EPSU (Európska konfederácia verejných služieb).

Dňa 18. 11 2019 bol  podpísaný  Dodatok  č.  1  ku  kolektívnej  zmluve  vyššieho stupňa  medzi Ministerstvom  vnútra    SR  na  strane  jednej  a  Odborovým  zväzom  hasičov  a  Slovenským, odborovým  zväzom  verejnej  správy a  kultúry a Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom  zmenových hasičov na  strane   druhej 

Predmetom  dodatku   je úprava  článku  4 ods. 4, kde sa zvyšuje  od 1. decembra 2019 osobný  príplatok  o sumu 120€. príslušníkovi,  ktorý  nemá  priznaný   osobný príplatok  sa po 1. decembri 2019 priznáva  osobný   príplatok  vo  výške 250€

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539